Generel information2018-12-03T22:27:26+00:00

Generel information

RL Konto nummer: 3243 3260067494

GENERELLE KRITERIER:

 • Medlemskab af DRK, medbring medlemsnummer på første træningsdag.
 • Bevis for ansvarsforsikring på din hund medbringes på første træningsdag (se nedenfor).
 • Medbring DKK stambogen på første træningsdag.
 • Medbring gyldig vaccinationsattest på første træningsdag (se nedenfor).
 • Træningen løber over 6-8 gange. Varigheden af de enkelte lektioner varierer.
 • En instruktør både kan og skal fortælle en kursist at han/hun/hund ikke er klar til at deltage på et givent hold og som følge deraf skal have tilbud om at deltage i træningen på et andet hold, da de ikke kan forblive på holdet.
  Selv om en kursist har tilmeldt sig et hold, er det op til instruktøren at vurdere, om kursisten er korrekt placeret inden træningsforløbet begynder. Afsluttende evaluering på holdene skal være en del af det afsluttende træningsforløb, evalueringen skal derefter indberettes til pladsformanden, så ikke egnede hunde ikke risikerer at tilmelde sig på hold før niveauet er opnået. Alt dette for at sikre, at der er et nogenlunde ensartet niveau på holdene, samt at deltagerne på de enkelte hold/niveauer rent faktisk også lever op til det forventede niveau, sådan at en hund, der ikke har niveauet til træningen ikke oplever gang på gang at blive knækket, og at hunde der har niveauet ikke bliver sat tilbage i træningen, fordi der skal tages for store hensyn til hunde, der ikke har niveauet til den pågældende træning.
 • Da der er mange der gerne vil deltage på regionens prøver men knap så mange, der stiller op som hjælper på prøverne henstiller Regionsledelsen til følgende:
  Melder man sig på et træningshold, opfordres man samtidig til at melde sig som hjælper, på mindst en prøve pr. år.
  Dette glæder fra begynderklassen og op, men vi opfordrer selvfølgelig hvalpe-og brugshundeklasserne til at give en hånd med. Det er op til prøvelederen at afgøre, om man som hjælper, selv kan stille hund til samme prøve.
 • OBS!
  Træningen er primært for regionens medlemmer.
  Kursister fra andre regioner kan KUN komme på hold, hvis der er plads.
 • Priser – Se priser på træning, skuer og uofficielle prøver i regionen.
 • Vaccination
  Vaccination iht. DRK´s markprøvereglement:
  § 9.
  Stk. 1. For at deltage på en prøve skal hunden være vaccineret ifølge gældende regler fra DKK.
  Stk. 2. For at deltage på prøve skal hunden være vaccineret mod hundesyge og parvovirus.
  Vaccination skal være foretaget senest 14 dage før prøven.
  For hunde op til 24 måneder gælder, at vaccinationen højst må være 1 år gammel. For øvrige gælder, at vaccination højst må være 4 år gammel.
  Dokumentation for vaccination skal være indført i stambogen eller være vedlagt denne og skal kunne fremvises på forlangende.
  Udenlandske hunde skal være rabiesvaccinerede, og der gælder særlige regler herfor.
 • Løbske tæver
  Løbske tæver kan ikke deltage i træningen/medtages på træningspladsen, samt ej heller deltage på prøver/medtages på prøveterrænet.  Fører er naturligvis altid velkommen til at deltage uden sin løbske tæve.
 • Hundeforsikring
  Hunde der deltager i træning på DRK´s træningspladser skal have en forsikring, der foruden den lovpligtige hundeansvars forsikring, tillige dækker skade – både personskade og tingskade – som den forsikrede hund måtte påføre medvirkende, ikke sagesløse personer, under deltagelse i et af DRK´s afholdt arrangement, herunder skade i forbindelse med kollektiv og/eller individuel træning.

MÅL OG KRITERIER FOR TRÆNINGEN I DRK NORDJYLLAND:

Hvalpetræning
Hvalpetræning har til formål at lære hvalpen de mest grundlæggende øvelser såsom at stimulere hvalpens kontakt til sin fører og hvalpens medfødte egenskaber.

Målet med træningen er en lydig hvalp, som er glad for at adlyde og forstå førerens signaler, uden at den føler det som en straf.

Al træning foregår gennem motivation og positiv forstærkning

 • Gå pænt i snor
 • Gå fri ved fod
 • Sit
 • Bliv siddende
 • Hjemkald
 • Apportering
 • Introduktion til fløjtesignaler
 • Introduktion af skud

Adgangskrav: Hvalpen skal være fra 10 uger til 6 måneder, og skal være vaccineret.

Brugsprøve- og lydighedstræning
Der trænes de samme øvelser som til hvalpetræning, men træningen er mere målrettet mod at bestå DRK Brugsprøve.

Brugsprøven kan aflægges fra hunden er fyldt 8 mdr.

En bestået brugsprøve giver adgang til den efterfølgende træning og prøver i DRK.

Brugsprøvetræning er også en lydighedstræning for din hund, uanset om du ønsker at bruge hunden til videre træning med henblik på prøver og jagt eller blot en velfungerende familiehund.

Al træning foregår gennem motivation og samarbejde mellem hund og fører.

Der undervises i følgende øvelser:

 • Gå pænt i snor.
 • Gå fri ved fod.
 • Bliv siddende.
 • Ro på post.
 • Aflevering til hånd.
 • Introduktion i brug af fløjte.
 • Skudtræning.

Adgangskrav: Hunden skal være fyldt 5 mdr.

Begynderklassetræning
Træningen er målrettet for hunde, der har bestået brugsprøven. Målet med træningen er at give hund og fører indsigt i de discipliner, som kræves for at kunne begå sig på markprøve i begynderklasse. Træningen er baseret på at vedligeholde og udbygge de kundskaber, du og din hund fik på brugsprøvetræningen.

Målet med denne træning er at udbygge fører og hundens evner og kunnen gennem øvelser, som efterfølgende skal trænes hjemme.

Al træning foregår gennem motivation og samarbejde mellem hund og fører. Der lægges vægt på, at hunden føres afdæmpet.

Der undervises i følgende øvelser:

 • Fri ved fod.
 • Lineføring.
 • Ro på post.
 • Enkeltmarkering på land og vand. Vandarbejde kun hvis årstiden tillader det.
 • Frit søg.
 • Brug af fløjtesignaler (hjemkald, stopfløjt og områdefløjt.
 • Introduktion til dirigering.
 • Introduktion til vildt, vildtbehandling og aflevering.

Adgangskrav: Bestået brugsprøve – eller efter instruktørens vurdering, have et niveau svarende hertil…

Åbenklassetræning
Målet med denne træning er at give hund og fører indsigt i de discipliner, som kræves for at kunne begå sig på markprøve i åben klasse.

Træningen er baseret på at udbygge fører og hundens evner og kunnen gennem øvelser, som efterfølgende skal trænes hjemme.

Al træning foregår gennem motivation og samarbejde mellem hund og fører. Der lægges vægt på, at hunden føres afdæmpet.

Der undervises i følgende øvelser:

 • Fri ved fod.
 • Ro på post.
 • Fløjtesignaler (hjemkald, stopfløjt og områdefløjt).
 • Enkelt- og dobbeltmarkeringer på land og vand.
 • Introduktion af distraktioner.
 • Dirigering.
 • Frit søg, introduktion til flere hundes samarbejde.
 • Apportering af vildt, vildtbehandling og aflevering.
 • Introduktion til trampejagt.

Adgangskrav: 1.præmie i begynderklasse på markprøve B/C eller bestået begynderklasse i en  WT/UWT

Vinderklassetræning
Målet med denne træning er at give hund og fører indsigt i de discipliner, som kræves for at kunne begå sig på markprøve i vinderklasse.

Principperne og disciplinerne fra åbenklasse bruges også her, men længde og sværhedsgrad øges med bl.a. dobbelt og trippelmarkeringer. Flere hunde skal arbejde samtidig, distraktioner og  dirigeringstræningen udbygges.

Al træning foregår gennem motivation og samarbejde mellem hund og fører. Der lægges vægt på, at hunden føres  afdæmpet.

Der undervises i følgende øvelser:

 • Fri ved fod.
 • Ro på post.
 • Markeringer, enkelt-, dobbelt- og trippelmarkeringer på land og vand.
 • Dirigering.
 • Distraktioner.
 • Frit søg op til flere hunde af gangen.

Adgangskrav: 1.præmie i åben klasse på markprøve B/C eller bestået åben klasse  i en WT/UWT

Unghundemesterskabstræning
Unghundemesterskabet – UHM – afholdes én gang årligt i anden hele weekend i august. UHM afholdes af region Østjylland.

Træningen er målrettet mod deltagelse i Unghundemesterskabet.

Krav til deltagelse i træningen:

 • Lydighed, apportering og aflevering skal være på plads, da der ikke er tid til at træne dette. Træningen vil primært blive lagt an på markeringsarbejde, hvor man bygger det op fra bunden med terrænskifte (over vand, på land, i vand), og hvor man til slut opnår en markeringsafstand på op til 80-90 meter.

Adgangskrav: Bestået brugsprøve.

Alderskrav for deltagelse i UHM:

 • 31. juli inden UHM må hunden ikke være ældre end 2 år og skal på prøvedagen være fyldt 1 år. (Fødselsdag fra og med 1.08 til og med 31.7.)

Icons

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.